دانلود فیلم I Am 2012

این فیلم منعکس کننده گذشته ، حال و آینده 32 هنرمند کره ای با پشت صحنه فیلم هایی است که ستاره ها را هنگام تمرینات دنبال می کند و زندگی روزمره آنها را نشان می دهد و ...